You are here

Suplement do Dyplomu

Czym jest

Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Przykłady

Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje spoza kraju, w którym dyplom został wydany.

Kto może otrzymać dokument

Suplement do Dyplomu wydawany jest absolwentom szkół wyższych wraz z dyplomem ukończenia studiów.

Czym nie jest

Suplement do Dyplomu:

  • nie zastępuje oryginału dyplomu ukończenia studiów;
  • nie uprawnia automatycznie do formalnego uznania dyplomu w innych krajach.

Gdzie można go uzyskać

Suplement do Dyplomu wydaje uczelnia, która wydała oryginał dyplomu ukończenia studiów.

Wsparcie techniczne

Dostęp do tej sekcji jest zastrzeżony dla placówek szkolnictwa wyższego. By uzyskać hasło, należy skontaktować się z Krajowym Centrum Europass.