You are here

Glosariusz

Jaka jest różnica między „luką kompetencyjną”, „zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną” kadrę i „niedoborem wykwalifikowanych pracowników”? Czy zbyt „niskie kwalifikacje” są synonimem zbyt „niskiego wykształcenia” lub zbyt „niskich umiejętności”? Co oznacza termin „umiejętności ekologiczne”?

Wielojęzyczny glosariusz zawiera 130 najważniejszych terminów z zakresu europejskiej polityki edukacji i szkolenia. Stanowi poszerzoną i zaktualizowaną wersję publikacji: Terminology of European education and training policy (2008) oraz Terminologia polityki kształcenia zawodowego (2004). Uwzględnia też nowe priorytety polityki unii europejskiej, przede wszystkim w dziedzinie analizy potrzeb dotyczących umiejętności i kompetencji.

Definicje nowych terminów opracowano we współpracy z ekspertami z „Działu Badań i Strategii” Cedefop.

Mamy nadzieję, iż niniejsza praca ułatwi komunikację specjalistom zajmującym się tematyką edukacji i szkolenia w Europie, przede wszystkim twórcom polityki w tej dziedzinie.

Pobierz glosariusz w formacie pdf

Źródła

No results found.