You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • akredytacja organizatora kształcenia lub szkolenia

  Definicja: 

  Proces zapewniania jakości kształcenia, który polega na oficjalnym uznaniu przez właściwe instytucje lub organizacje zawodowe, że organizator ten spełnia wymagane kryteria.

  Źródło: 
  adapted from Canadian Information Centre for International Credentials.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • akredytacja programu kształcenia lub szkolenia zawodowego

  Definicja: 

  Proces zapewniania jakości kształcenia, który polega na oficjalnym uznaniu przez właściwe ciała legislacyjne lub organizacje zawodowe programu kształcenia lub szkolenia zawodowego spełniającego wymagane kryteria.

  Źródło: 
  za Canadian Information Centre for International Credentials.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • analiza potrzeb szkoleniowych

  Definicja: 

  Systematyczna ocena obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności, przy uwzględnieniu dostępnych umiejętności, dokonywana w celu wdrożenia skutecznej strategii szkoleniowej.

  Komentarz: 
  • Analiza potrzeb szkoleniowych opiera się na:
   • rozpoznawaniu zapotrzebowania na nowe umiejętności;
   • ocenie umiejętności posiadanych aktualnie przez pracowników;
   • ocenie luk kompetencyjnych i niedoborów wykwalifikowanych pracowników.
  • Analiza potrzeb szkoleniowych może być przeprowadzana na poszczególnych osobach, na poziomie różnych instytucji, w obrębie danej branży, kraju lub na szczeblu międzynarodowym; może skupiać się na analizie ilościowej i jakościowej (np. poziom i rodzaj szkolenia) i sprawdzać, czy dane szkolenie charakteryzuje skuteczność oraz efektywność kosztowa.
  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

  Definicja: 

  Zdolność kształcenia i szkolenia zawodowego do:

  • zachęcania do świadomego wyboru kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • oferowania kwalifikacji dających perspektywę rozwoju kariery zawodowej;
  • zachęcania / przekonywania pracodawców do zatrudniania osób z dyplomami zawodowymi.
  Komentarz: 

  atrakcyjność VET zależy od różnych czynników, takich jak:

  • wizerunek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz prestiż kształcenia zawodowego i szkoleń na równy innym ścieżkom kształcenia;
  • elastyczność ścieżek kształcenia, umożliwiających mobilność pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym i kształceniem ogólnym;
  • jakość oferty kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • zaangażowanie zainteresowanych podmiotów, w tym partnerów społecznych, w zarządzanie system kształcenia i szkolenia zawodowego.
  Źródło: 
  Cedefop.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • audyt kompetencji / bilans kompetencji

  Definicja: 

  Analiza wiedzy, umiejętności i kompetencji jednostki, w tym również jej zdolności i motywacji, mająca na celu zdefiniowanie planu zawodowego oraz/lub opracowanie reorientacji zawodowej bądź planu kształcenia.

  Komentarz: 

  celem audytu jest udzielenie pomocy jednostce w:

  • przeprowadzeniu analizy przebiegu kariery zawodowej;
  • dokonaniu samooceny pozycji zawodowej na rynku pracy;
  • przygotowaniu się do walidacji efektów uczenia się uzyskanych w kształceniu nieformalnym lub incydentalnym;
  • zaplanowaniu ścieżki zawodowej.
  Źródło: 
  Cedefop, 2008, based on Code du travail français, 2003.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR