You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • dezaktualizacja umiejętności

  Definicja: 

  Sytuacja, w której wiedza i umiejętności posiadane przez daną osobę ulegają dezaktualizacji.

  Komentarz: 

  w jęz. angielskim termin ten jest także stosowany w literaturze do opisu sytuacji, w której umiejętności i kwalifikacje umysłowe bądź fizyczne zmniejszają się wskutek atrofii lub zużywają się.

  Źródło: 
  Cedefop; De Grip, A., van Loo, J. (2007).
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • dialog społeczny

  Definicja: 

  Proces komunikacji między partnerami społecznymi w celu wspierania konsultacji i negocjacji w sprawie porozumień zbiorowych.

  Komentarz: 
  • dialog społeczny może być dwustronny (między reprezentantami pracowników i pracodawców) lub trójstronny (z udziałem przedstawicieli władzy I / lub samorządu, organizacji pozarządowych, itp.);
  • dialog społeczny może odbywać się na różnych poziomach (na szczeblu instytucjonalnym / branżowym / międzybranżowym lub lokalnym / regionalnym / państwowym / międzypaństwowym);
  • na szczeblu międzynarodowym dialog społeczny może być dwustronny, trójstronny lub wielostronny w zależności od liczby zaangażowanych państw.
  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • doskonalenie zawodowe personelu szkolącego / kadry dydaktycznej

  Definicja: 

  Szkolenie teoretyczne lub praktyczne obejmujące grupę docelową, którą stanowią nauczyciele, instruktorzy lub osoby prowadzące szkolenia.

  Komentarz: 

  szkolenie personelu szkolącego:

  • skierowane jest do kadry nauczycielskiej lub szkoleniowej, czyli osób które: (i) albo wykonują zawód etatowego nauczyciela lub instruktora / szkoleniowca; (ii) są specjalistami w danej dziedzinie i sprawują nadzór nad praktykantami w danym środowisku pracy (nauczyciele lub instruktorzy niezawodowi);
  • obejmuje szeroki zakres umiejętności: np. wiedza charakterystyczna dla danej dziedziny (ogólna, techniczna lub naukowa); umiejętności pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne; umiejętności w zakresie zarządzania; znajomość środowiska pracy; oraz wiedza dotycząca systemów szkoleniowych i grup docelowych;
  • obejmuje również szkolenie w zakresie planowania kursu oraz realizacji i treści szkoleń, czyli przekazywania wiedzy, know-how i umiejętności.
  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • dostęp do kształcenia i szkolenia (zawodowego)

  Definicja: 

  Warunki, okoliczności lub wymagania (np. kwalifikacje, poziom wykształcenia, kompetencje, doświadczenie zawodowe, itd.) determinujące przyjęcie do instytucji edukacyjnych i uczestnictwo w oferowanych przez nie programach.

  Źródło: 
  Źródło: za Unesco, 1995.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • drożność systemów edukacji i szkoleń

  Definicja: 

  Zdolnośc systemu edukacji i szkolenia do zapewnienia uczącym się:

  • dostępu do różnych ścieżek (programów, poziomów kształcenia) i systemów oraz poruszania się między nimi;

  • walidacji efektów uczenia się odbytego w innym systemie lub w kontekście pozaformalnym/incydentalnym.

  Komentarz: 
  • drożność systemów można zwiększyć poprzez:
   • wprowadzenie modułowych ścieżek kształcenia oraz zdefiniowanie jednostek efektów uczenia się;
   • utworzenie ram kwalifikacji umożliwiająch powiązanie ze soba różnych kwalifikacji, co co przyczynia się do lepszego rozumienia kwalifikacji wewnątrz poszczególnych krajów i między nimi;
   • wprowadzenie systemu punktowego;
  • drożność systmów można opisać w kategoriach kierunku (pionowa/pozioma), kryteriów dostepu (indywidualne lub zbiorowe), przyjęć lub wyłączeń, szczebla formalizacji (na przykład na poziomie poszczególnych instytucji bądź systemu).
  Źródło: 
  Cedefop.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT