You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • indywidualne konto edukacyjne/szkoleniowe

  Definicja: 

  System inicjatyw publicznych, które mają służyć zachęcaniu osób dorosłych do podejmowania kształcenia. Adresatami działań podejmowanych w tym zakresie są na przykład osoby, które nie skorzystały jeszcze z kształcenia lub szkolenia finansowanego ze środków publicznych.

  Komentarz: 

  indywidualne konta edukacyjne mają na celu zwiększenie zaangażowania osób w pracę nad własnym rozwojem zawodowym i osobistym, poprzez udzielanie im wsparcia finansowego lub poświęcanie czasu, który uczący się mogą spędzić w wybranych przez siebie placówkach.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • instruktor / szkoleniowiec / trener

  Definicja: 

  Każdy, kto realizuje jedno lub więcej zadań związanych (teoretycznie lub praktycznie) ze szkoleniem w instytucji oświatowej, szkoleniowej lub w miejscu pracy

  Komentarz: 
  • wyróżniamy dwie kategorie instruktorów:
   • instruktorów zawodowych, czyli takich, których rodzaj zajęcia może być zbieżny z funkcją nauczyciela w placówce szkolenia zawodowego;
   • instruktorów niezawodowych, czyli specjalistów rozmaitych profesji, którzy w ramach obowiązków zawodowych prowadzą okresowe szkolenia – w miejscu pracy (jako mentorzy i opiekunowie nowych pracowników i praktykantów lub jako instruktorzy) bądź poza nim (w formie zleconych usług zewnętrznych dla instytucji szkoleniowych);
  • instruktorzy mają do wykonania szereg zadań, takich jak:
   • opracowanie programu zajęć szkoleniowych;
   • organizacja i realizacja tych zajęć;
   • przeprowadzenie samego szkolenia, tj. przekazanie wiedzy ogólnej, praktycznej i umiejętności;
   • pomoc praktykantom (w formie porad, instrukcji i komentarzy) w celu rozwoju ich umiejętności.
  Źródło: 
  Cedefop, 2004; AFPA, 1992.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • instytucja poświadczająca kwalifikacje

  Definicja: 

  Instytucja uprawniona do wydawania dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje (świadectw, dyplomów lub tytułów), które to dokumenty formalnie uwierzytelniają dokonania jednostki zgodnie ze standardową procedurą oceny.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • integracja społeczna / inkluzja społeczna

  Definicja: 

  Włączanie jednostek (lub grup osób) do uczestnictwa w życiu społecznym jako obywateli lub uczestników sieci społecznych powiązań. Integracja społeczna jest silnie związana z integracją ekonomiczną i zawodową.

  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR