You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • jednostka efektów uczenia się (ECVET)

  Definicja: 

  Składnik kwalifikacji, obejmujący spójny zbiór wiedzy, umiejętności i kompetencji, poddający się ocenie i walidacji;

  lub

  Zbiór wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji, które razem składają się na spójny element kwalifikacji. Jednostka to najmniejszy składnik kwalifikacji, który można poddać ocenie, transferowi oraz ewentualnie certyfikacji. Jednostka może być specyficzna dla jednej kwalifikacji lub wspólna dla kilku kwalifikacji.

  Komentarz: 

  cechy jednostek (zawartość, rozmiar, łączna liczba wszystkich jednostek składających się na daną kwalifikację itd.) definiowane są przez właściwe instytucje odpowiedzialne za dany poziom kwalifikacji. Definicja i opis jednostek mogą się różnić w zależności od systemów kwalifikacji oraz procedur właściwych dla danej instytucji. W systemie ECVET zaproponowano więc, aby w opisie każdej jednostki uwzględniono:

  • ogólną nazwę jednostki;
  • wiedzę, umiejętności i kompetencje składające się na daną jednostkę;
  • kryteria oceny efektów uczenia się definiujących daną jednostkę.
  Źródło: 
  European Parliament and Council of the European Union, 2009a; Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR