You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • rama kwalifikacji

  Definicja: 

  Narzędzie służące do opisu i klasyfikacji kwalifikacji (np. na poziome krajowym lub branżowym) według przyjętego zespołu kryteriów (np.za pomocą deskryptorów) odpowiadającego wyszczególnionym poziomom osiągnięć w uczeniu się.

  lub

  Narzędzie służące klasyfikacji kwalifikacji zgodnie z kryteriami określonymi dla poszczególnych poziomów kształcenia, mające na celu integrację i harmonizację podsystemów kwalifikacji oraz zwiększanie przejrzystości, dostępu, rozwoju i jakości kwalifikacji w kontekście rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego.

  Komentarz: 

  rama kwalifikacji może być zastosowana w celu:

  • ustanowienia krajowych standardów wiedzy, umiejętności i kompetencji;
  • promowania jakości kształcenia;
  • opracowania systemu koordynacji i/lub integracji kwalifikacji i umożliwienia porównania kwalifikacji;
  • promowania dostępu do nauki, transferu efektów uczenia się i postępu w nauce.
  Źródło: 
  Cedefop, 2008; European Parliament and Council of the European Union, 2008; OECD, 2007.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • region uczący się

  Definicja: 

  Region, w którym wszystkie podmioty współpracują w celu zaspokajania lokalnego zapotrzebowania w zakresie kształcenia oraz dzielą się zasobami w celu wypracowania wspólnych sposobów rozwiązywania problemów lokalnych.

  Źródło: 
  za Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • rozwój zawodowy

  Definicja: 

  Wszelkie działania podejmowane w celu poprawy efektywności zawodowej.

  Komentarz: 

  rozwój zawodowy:

  • polega na zdobywaniu umiejętności specyficznych (np. umiejętności w zakresie obsługi komputera, umiejętności inżynieryjnych) oraz ogólnych (umiejętności zarządzania zespołem i czasem, umiejętności negocjacyjnych, zarządzanie konfliktem, umiejętności komunikacyjnych, itd.);
  • rozwój zawodowy może przebiegać w ramach samodzielnej nauki, poprzez branie udziału w szkoleniach formalnych, konsultacjach, konferencjach, poprzez korzystanie z usług z zakresu coachingu i mentoringu zawodowego oraz uczestnictwo w społecznościach praktyków i korzystanie z pomocy technicznej.
  Źródło: 
  Cedefop; Wikipedia, 2012.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • rozłam informatyczny / wykluczenie cyfrowe

  Definicja: 

  Podział w społeczeństwie na tych, którzy mają dostęp do technologii informacji i komunikacji (TIK) i potrafią z nich korzystać oraz na tych, którzy tego dostępu nie mają.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • rządy europejskie / europejski system sprawowania władzy

  Definicja: 

  Zasady, procesy i obyczaje służące sprawowaniu władzy na szczeblu europejskim.

  Komentarz: 
  • rządy muszą być sprawowane w taki sposób, aby zarządzanie środkami publicznymi i rozwiązywanie problemów odbywało się efektywnie i skutecznie oraz w oparciu o szczególne potrzeby społeczeństwa;
  • kuteczne rządzenie opiera się na współuczestnictwie, odpowiedzialności, skuteczności i spójności.
  Źródło: 
  za Eurovoc thesaurus, 2005.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR