You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę

  Definicja: 

  Popyt na konkretne umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje na rynku pracy (całkowity popyt w obrębie kraju, regionu lub sektora gospodarczego, itd.).

  Komentarz: 
  • analiza potrzeb w zakresie kwalifikacji (określane także jako rozpoznawanie potrzeb w zakresie kwalifikacji) ma na celu zdefiniowanie luk kompetencyjnych i niedoboru wykwalifikowanych pracowników, przewidywanie takich potrzeb w przyszłości oraz ocena zdolności systemu kwalifikacji (system oświaty, programy finansowania, itd.) do zaspakajania potrzeb gospodarki;
  • przewidywanie potrzeb w zakresie kwalifikacji polega na rozpoznawaniu przyszłego zapotrzebowania gospodarki w tym zakresie w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym;
  • prognozowanie potrzeb w zakresie kwalifikacji ocenia zapotrzebowanie na kwalifikacje (stanowiska pracy) i/lub podaż kwalifikacji (siła robocza), które pojawią się krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym.
  • potrzeby w zakresie kwalifikacji jest pojęciem podobnym, lecz nie równoznacznym, z zapotrzebowaniem na kwalifikacje, co może oznaczać:
   • kwalifikacje / umiejętności wymagane do właściwego wykonywania danej pracy; lub
   • lubkwalifikacje / umiejętności wymagane w gospodarce lub społeczeństwie jako takim.
  Źródło: 
  Cedefop, 2010.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • zawód

  Definicja: 

  Zbiór prac, w których podstawowe zadania i obowiązki wykazują duże podobieństwo.

  Źródło: 
  ILO, 2008.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • zawód regulowany

  Definicja: 

  Zad\wód lub grupa zawodów, do których dostęp i których wykonywanie wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji, co regulują pośrednio lub bezpośrednio przepisy prawne, regulacyjne lub administracyjne.

  Źródło: 
  European Parliament and Council of the European Union, 2005.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • zbyt wysokie kwalifikacje

  Definicja: 

  Sytuacja, w której wiedza, umiejętności i kwalifikacje jednostki są wyższe, niż wymagania związane z danym stanowiskiem lub, ogólnie rzecz ujmując, wymagania rynku pracy.

  Komentarz: 
  • zbyt wysokie kwalifikacje nie są jednoznaczne z:
   • zbyt wysokim wykształceniem: sytuacja, w której jednostka ma wyższe wykształcenie, niż wymaga tego obecnie wykonywana praca (mierzone w latach);
   • zbyt wysokimi umiejętnościami: sytuacja, w której jednostka nie jest w stanie w pełni wykorzystać swoich umiejętności w aktualnie wykonywanej pracy.
  • sytuacja, w której osoba wykonująca daną pracę posiada zbyt wysokie kwalifikacje może mieć charakter tymczasowy (np. młoda osoba o zbyt wysokich kwalifikacjach przyjmuje pracę na niskim stanowisku do czasu znalezienia lepszego zatrudnienia) lub stały.
  Źródło: 
  Cedefop, 2010.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • zdolność adaptacji / zdolność przystosowania się

  Definicja: 

  Zdolność przystosowania się organizacji lub jednostki do nowych technologii, nowych reguł rynkowych oraz nowych form pracy.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • zdolność do zatrudnienia / umiejętność przystosowania zawodowego

  Definicja: 

  Połączenie czynników, które umożliwiają jednostce postęp w poszukiwaniu lub rozpoczęciu zatrudnienia, jego utrzymanie oraz rozwijanie się w trakcie kariery zawodowej.

  Komentarz: 

  zdolność do zatrudnienia danej osoby zależy od:

  • jej cech osobistych (w tym od odpowiedniej wiedzy i umiejętności);
  • umiejętności zaprezentowania tych cech na rynku pracy;
  • uwarunkowań środowiskowych i społecznych (np. oferowane jej możliwości i formy motywacji, które skłaniają do uaktualniania wiedzy i umiejętności oraz ich uwierzytelniania);
  • uwarunkowań gospodarczych.
  Źródło: 
  Cedefop, 2008, based on Scottish Executive, 2007; The Institute for Employment Studies, 2007.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR