You are here

Czym są Dokumenty dla Absolwentów Kształcenia Zawodwowego?

Dokumenty dla Absolwentów Kształcenia Zawodowego opisują wiedzę i umiejętności posiadaczy dyplomów/świaqdectw kształcenia zawodowego.

Dostarczają informacji uzupełniajacych do tych już zawartych w oficjalnych świadectwach i/lub odpisach,czyniąc je łatwiejszymi do zrozumienia, szczególnie przez pracodawców lub zagraniczne instytucje.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.