You are here

Czy zmiana języka edytora oznacza automatyczne tłumaczenie treści mojego CV?

Częściowo.

  • nagłówki CV jak również pola takie jak płeć, narodowość, rodzaj telefonu, miejsce zamieszkania, rodzaj (cel) aplikacji, nazwa i poziom umiejętności językowych, etc., są tłumaczone automatycznie;
  • pozostała treść (opis doświadczenia zawodowego, edukacji i szkoleń lub umiejętności osobistych) musi zostać przetłumaczona, nalepiej przez native speaker'a.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.