You are here

​Czym jest Suplement do dyplomu?

Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje spoza kraju, w którym dyplom został wydany.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.