You are here

Czy pobyt za granicą w charakterze "au pair" lub uczestnika kursu językowego uprawnia do ubiegania się o dokument Europass - Mobilność?

Tak.

Europass – Mobilność dokumentuje okresy nauki w innych krajach europejskich. Wniosek o jego wydanie zazwyczaj składają szkoły, w tym szkoły zawodowe, ośrodki kształcenia zawodowego, biura współpracy międzynarodowej w instytucjach akademickich oraz działy kadr w firmach i szkołach wyższych. Okres pobytu za granicą musi spełniać następujące kryteria jakościowe określone w decyzji ustanawiającej Europass:

  • instytucja wysyłająca i instytucja przyjmująca muszą zawrzeć pisemne porozumienie w sprawie programu, celów i okresu trwania nauki;
  • uczestnicy muszą mieć odpowiednie przygotowanie językowe;
  • należy wyznaczyć zagranicznego opiekuna odpowiedzialnego za pomoc i kontakty;
  • każdy z uczestniczących krajów musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej lub członkiem EFTA/EOG (krajem tym może być również Turcja lub Chorwacja).

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.