You are here

W których krajach może odbywać się nauka?

O wydanie dokumentu Europass – Mobilność można ubiegać się w przypadku wyjazdu do wszystkich krajów UE i EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz do Turcji, Chorwacji i Szwajcarii.

O wydanie dokumentu Europass - Mobilność można obecnie wystąpić w przypadku wyjazdu do następujących krajów:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.