You are here

Czy mogę wykorzystywać lub powielać informacje umieszczone na portalu Europass?

Powielanie informacji ze strony internetowej Europass jest dozwolone, z wyjątkiem celów komercyjnych (na przykład sprzedaż wzoru CV), pod warunkiem podania źródła (© Unia Europejska lub © Unia Europejska i Rada Europy, w przypadku Paszportu Językowego) oraz adresu internetowego (http://europass.cedefop.europa.eu), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.