You are here

W których krajach funkcjonuje Europass?

Europass funkcjonuje w następujących krajach:

  • Unia Europejska (Państwa Członkowskie, kraje kandydujące i potencjalni kandydaci) ;
  • Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu / Europejski Obszar Ekonomiczny (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Ważne: Europass CV może być używany poza Europą.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.