You are here

Którego dokumentu Europass potrzebuję?

Europass to zestaw 5 dokumentów:

Dwa dokumenty są ogólnodostępne:

  • Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny.
  • Paszport językowy jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych.

Pozostałe trzy dokumenty wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe:

  • Europass - Mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.
  • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.
  • Suplement do Dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.