You are here

Czym jest Paszport Językowy?

Paszport Językowy jest standardowym formularzem samooceny umiejętności językowych. Zawiera on Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego opracowany przez Radę Europy.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.