You are here

Czym jest Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)?

Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) jest narzędziem pomagającym zrozumieć i porównywać kwalifikacje przyznane w różnych krajach i różnych systemach kształcenia i szkolenia.

Jej osiem poziomów opisano w kategoriach efektów uczenia się: wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.