You are here

Otrzymuję informację o błędzie JavaScript podczas korzystania z edytora online.

Błędy JavaScript mogą wskazywać na błąd w edytorze online.

Jeśli komunikat wyświetla się w trakcie importowania pliku, upewnij się, że plik spełnia wymagania techniczne (Format: PDF, PNG, JPG. Max. rozmiar 2MB).

Ważne: chronione (zabezpieczone) pliki PDF nie mogą zostać zaimportowane; w takim wypadku zapisz plik w formacie PDF, PNG, JPG, a następnie zaimportuj go ponownie).

Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się z Zespołem Europass.

Nie znalazłeś szukanych informacji?

Odpowiedzi na 95% pytań znajdziesz z pomocą poniższej wyszykiwarki.