You are here

Umiejętności cyfrowe

 

Pobierz

 • Przetwarzanie informacji
  • Poziom podstawowy

   Potrafię wyszukiwać informacje w internecie za pomocą wyszukiwarki. Wiem, że nie wszystkie informacje w internecie są wiarygodne. Potrafię zapisywać lub przechowywać pliki oraz treści (np. tekst, zdjęcia, muzykę, wideo, strony internetowe) a następnie przywracać je po zapisaniu.

  • Poziom samodzielności

   Potrafię używać różnych wyszukiwarek do wyszukiwania informacji. Używam filtrów podczas wyszukiwania (np. szukając tylko obrazów, wideo, map). Porównuję różne źródła, aby ocenić wiarygodność znalezionych informacji. Sortuję informacje w sposób uporządkowany, tworząc pliki i foldery, aby łatwiej je można było zlokalizować. Robię kopie zapasowe przechowywanych informacji i plików.

  • Poziom biegłości

   Potrafię zastosować zaawansowane metody wyszukiwania (np. z wykorzystaniem operatorów wyszukiwania), aby znaleźć wiarygodne informacje w internecie. Umiem korzystać z kanałów internetowych (jak RSS), aby być na bieżąco z zawartością, którą jestem zainteresowany. Potrafię przy pomocy różnych kryteriów ocenić aktualność i wiarygodność informacji. Zdaję sobie sprawę z nowych osiągnięć w wyszukiwaniu, przechowywaniu i zarządzaniu informacją. Potrafię zapisać w różnych formatach informacje znalezione w internecie. Potrafię korzystać z usług przechowywania informacji w chmurze.

 • Tworzenie treści
  • Poziom podstawowy

   Potrafię tworzyć proste treści cyfrowe (np. tekst, tabele, obrazy, pliki audio) w przynajmniej jednym formacie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Potrafię w podstawowym zakresie edytować treści stworzone przez innych. Wiem, że treść może być objęta prawami autorskimi. Mogę stosować i modyfikować proste funkcje i ustawienia oprogramowania i aplikacji, z których korzystam (np. zmiana ustawień domyślnych). 

  • Poziom samodzielności

   Potrafię tworzyć złożone treści cyfrowe w różnych formatach (np. tekst, tabele, obrazy, pliki audio). Potrafię korzystać z narzędzi/edytorów do tworzenia stron internetowych lub blogów za pomocą szablonów (np. WordPress). Potrafię zastosować podstawowe formatowanie (np. wstawianie przypisów, wykresów, tabeli) do treści stworzonych samodzielnie lub przez innych. Wiem jak odwołać się do lub ponownie wykorzystać treść objętą prawami autorskimi. Znam podstawy jednego języka programowania.

  • Poziom biegłości

   Potrafię stworzyć lub zmodyfikować złożoną treść multimedialną w różnych formatach, przy użyciu różnych platform cyfrowych, narzędzi i środowisk. Potrafię stworzyć stronę internetową za pomocą języka programowania. Potrafię zastosować zaawansowane funkcje formatowania w odniesieniu do różnych narzędzi (np. korespondencja seryjna, scalanie dokumentów o różnych formatach, wykorzystywanie zaawansowanych formuł, makra). Wiem jak przestrzegać licencji i praw autorskich. Potrafię korzystać z kilku języków programowania. Wiem jak projektować, tworzyć i modyfikować bazy danych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi komputerowych.

 • Komunikacja
  • Poziom podstawowy

   Potrafię komunikować się z innymi za pomocą telefonów komórkowych, telefonii internetowej VOIP (np. Skype), e-maila lub czatu - używając podstawowych funkcji (np. wiadomości głosowe, SMS, wysyłanie i odbieranie e-maili, korespondencja. Potrafię udostępniać pliki i treści korzystając z prostych narzędzi. Wiem, że mogę korzystać z technologii cyfrowych do kontaktu z różnymi instytucjami (jak urzędy, banki, szpitale). Zdaję sobie sprawę z istnienia serwisów społecznościowych oraz narzędzi do pracy grupowej online. Jestem świadom obowiązujących podczas korzystania z narzędzi cyfrowych zasad komunikacji (np. gdy komentuję, udostępnianiam informacje osobiste). 

  • Poziom samodzielności

   Potrafię korzystać z zaawansowanych funkcji kilku narzędzi komunikacyjnych (np. usługi telefonii internetowej VOIP i udostępniania plików). Potrafię korzystać z narzędzi do pracy grupowej i współtworzyć np. udostępnione dokumenty czy pliki stworzone przez innych. Potrafię korzystać z niektórych funkcji usług online (np. usług publicznych, bankowości elektronicznej, zakupów online). Przekazuję i dzielę się posiadaną wiedzą z innymi użytkownikami sieci (np. poprzez narzędzia sieciowe i serwisy społecznościowe). Jestem świadomy istnienia zasad komunikacji online (tzw. "netykiety") i korzystam z nich na codzień.

  • Poziom biegłości

   Aktywnie korzystam z szerokiej gamy narzędzi komunikacyjnych (e-mail, czat, SMS, komunikatory, blogi, mikro-blogi, serwisy społecznościowe) do komunikacji online. Potrafię tworzyć i zarządzać treściami przy użyciu narzędzi do pracy grupowej (np. kalendarze elektroniczne, systemy zarządzania projektem, odbioru i konsultacji wyników pracy, arkusze kalkulacyjne online). Aktywnie uczestniczę w przestrzeni online i korzystam z kilku usług (np. e-administracja, bankowość elektroniczna, zakupy w sieci). Potrafię korzystać z zaawansowanych funkcji narzędzi komunikacyjnych (np. wideokonferencje, udostępnianie danych, udostępnianie aplikacji).

 • Rozwiązywanie problemów
  • Poziom podstawowy

   Potrafię znaleźć wsparcie i pomoc, gdy wystąpi problem techniczny lub w przypadku korzystania z nowego urządzenia, programu lub aplikacji. Wiem jak rozwiązać niektóre rutynowe problemy (np. zamknięcie programu, ponowne uruchomienie komputera, ponowna instalacja bądź aktualizacja programu, sprawdzenie połączenia z internetem). Wiem, że narzędzia cyfrowe mogą mi pomóc w rozwiązywaniu problemów. Zdaję sobie również sprawę z tego, że mają swoje ograniczenia. Potrafię skorzystać ze znanych mi narzędzi cyfrowych, aby rozwiązać problem technologiczny lub nietechnologiczny. Zdaję sobie sprawę, że powinienem regularnie uaktualniać swoje umiejętności cyfrowe.

  • Poziom samodzielności

   Potrafię rozwiązać większość z częstszych problemów występujących podczas korzystania z technologii cyfrowych. Potrafię wykorzystać technologie cyfrowe, aby rozwiązać (nietechniczne) problemy. Potrafię wybrać narzędzie cyfrowe, które odpowiada moim potrzebom i ocenić jego skuteczność. Potrafię rozwiązywać problemy technologiczne poprzez sprawdzenie ustawień i opcji programów lub narzędzi. Stale uaktualniam swoje umiejętności cyfrowe. Zdaję sobie sprawę z własnych ograniczeń i staram się uzupełniać brakującą wiedzę.

  • Poziom biegłości

   Potrafię rozwiązać prawie wszystkie problemy, które powstają podczas korzystania z technologii cyfrowej. Potrafię wybrać odpowiednie narzędzie, urządzenie, aplikację, oprogramowanie lub usługę, aby rozwiązać (nietechniczne) problemy. Zdaję sobie sprawę z nowych rozwiązań technologicznych. Rozumiem jak działają nowe narzędzia. Często uaktualniam swoje umiejętności cyfrowe.

 • Bezpieczeństwo
  • Poziom podstawowy

   Potrafię wykonać podstawowe działania, aby chronić swoje urządzenia (np. za pomocą programów antywirusowych i haseł). Wiem, że nie wszystkie informacje w internecie są wiarygodne. Zdaję sobie sprawę, że moje dane uwierzytelniające (nazwa użytkownika i hasło) mogą zostać skradzione. Wiem, że nie powinienem ujawniać prywatnych informacji w internecie. Wiem, że zbyt intensywne korzystanie z technologii cyfrowych może mieć wpływ na moje zdrowie. Wykonuję podstawowe działania w celu oszczędzania energii. 

  • Poziom samodzielności

   Mam zainstalowane zabezpieczenia na urządzeniach, których używam do łączenia się z Internetem (np. program antywirusowy, zapora sieciowa). Stale korzystam z wymienionych programów i aktualizuję je regularnie. Korzystam z różnych haseł dostępu do sprzętu, urządzeń i usług cyfrowych. Zmieniam hasła systematycznie. Potrafię odróżnić strony internetowe i maile mogące służyć oszustwom internetowym. Potrafię rozpoznać phishing e-mail (czyli spreparowane wiadomości mające na celu wyłudzanie danych). Potrafię kształtować moją tożsamość cyfrową i kontrolowac swoje ślady cyfrowe. Rozumiem zagrożenia zdrowotne związane z wykorzystywaniem technologii cyfrowych (np. ergonomia, ryzyko uzależnień). Rozumiem pozytywny i negatywny wpływ technologii na środowisko.

  • Poziom biegłości

   Często sprawdzam konfigurację zabezpieczeń i systemów na moich urządzeniach i/lub aplikacjach, z których korzystam. Wiem jak reagować, jeśli mój komputer jest zainfekowany przez wirusa. Potrafię skonfigurować lub zmienić ustawienia zapory sieciowej i zabezpieczeń na moich urządzeniach cyfrowych. Wiem jak szyfrować wiadomości e-mail lub pliki. Potrafię zastosować filtry do wiadomości spam. Rozsądnie korzystam z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, aby uniknąć problemów zdrowotnych (fizycznych i psychologicznych). Mam świadomość wpływu technologii cyfrowowych na codzienne życie, konsumpcję w internecie i środowisko.