You are here

Despre Europass

Ce este Europass?

Portofoliul Europass este compus din cinci documente cu ajutorul cărora competenţele şi calificările dumneavoastră pot fi înţelese în mod clar şi cu uşurinţă în Europa.

Două documente în acces liber:
Trei documente sunt emise de autorităţile competente din domeniul educaţiei şi formării profesionale:
  • Documentul de mobilitate Europass înregistrează cunoştinţele şi competenţele dobândite într-o altă ţară europeană.
  • Suplimentul la certificatul profesional descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii certificatelor de studii şi formare. Acesta completează informaţiile din documentul original, făcându-l mai uşor de înţeles, în special în străinătate.
  • Suplimentul la diploma de licenţă descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii diplomelor de studii superioare. Acesta completează informaţiile din diploma originală, făcând-o mai uşor de înţeles, în special în străinătate.
O rețea de centre Centre Naţionale Europass

Obiectivul

  • Să ajute cetăţenii să îşi facă cunoscute competenţele şi calificările într-un mod mai eficient pentru a-şi găsi un loc de muncă sau pentru a se înscrie într-un program de formare profesională.
  • Să ajute angajatorii să înţeleagă competenţele şi calificările forţei de muncă.
  • Să ajute autorităţile din domeniul educaţiei şi formării profesionale să definească şi să facă cunoscut conţinutul programelor de învăţământ şi formare profesională.