You are here

Istoricul Europass

​În 1998, Comisia Europeană şi Cedefop au pus bazele forumului european privind transparenţa calificărilor şi a certificatelor de formare profesională, pentru a pune de acord partenerii sociali şi reprezentanţii autorităţilor active în domeniul formării profesionale asupra acestei probleme.

Sarcinile forumului au fost:

 • Să îndepărteze obstacolele legate de mobilitate, datorate lipsei transparenţei calificărilor în formarea profesională,
 • Să stimuleze dialogul despre iniţiativele, instrumentele şi instituţiile existente,
 • Să încurajeze implementarea soluţiilor politice existente,
 • Să ia în considerare noi iniţiative.

Activitatea forumului a condus la elaborarea:

 • A două documente (CV-ul European şi Suplimentul la Certificatul Profesional)
 • Unei reţele a Centrelor Naţionale de Referinţă pentru Calificări în Formarea Profesională (CNR-uri).

Europass include alte trei documente, elaborate la nivel european în ultimii ani ai decadei '90.

 • Suplimentul la Diplomă a fost creat în comun de Comisia Europeană, Consiliul Europei şi Unesco pentru a fi utilizat de instituţiile de învăţământ superior din Europa şi nu numai, acesta venind în completarea diplomelor conferite. Utilizarea lui este recomandată printre altele de Declaraţia de la Bologna -1999 şi de Recomandarea Consiliului şi Parlamentului European din 2001 asupra mobilităţii studenţilor, persoanelor care urmează cursuri de formare profesională, voluntarilor, profesorilor şi formatorilor din Comunitatea Europeană (OJ L 215 din 9.8.2001); Suplimentul la Diplomă câştigă teren în instituţiile de învăţământ superior, iar ţările europene au fost de acord să extindă utilizarea acestuia (vezi Comunicatul Miniştrilor Educaţiei de la Berlin). Formatul şi modul de utilizare a Suplimentului la Diplomă sunt strâns legate de Sistemul European de Transfer al Creditelor.
 • Paşaportul Lingvistic Europass, disponibil pe acest website este parte a Portofoliului Lingvistic European, elaborat de Consiliul Europei, în care cetăţenii îşi pot înregistra abilităţile şi competenţele lingvistice având la bază Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
 • Documentul de Mobilitate Europass disponibil pe acest website, înlocuieşte documentul Formarea Profesională Europass stabilit prin Decizia 1999/51/EC a Consiliului şi care a devenit disponibil în 2000. Documentul Formarea Profesională Europass era un document care înregistra experienţa profesională în cadrul plasamentelor de muncă în străinătate, în cadrul unei iniţiative de educaţie şi formare profesională. Mai mult de 100 000 de documente de Formare Profesională Europass au fost emise în perioada 2000-2004. Documentul de Mobilitate Europass are un scop mai amplu deoarece poate înregistra şi alte experienţe pe lângă cele din cadrul plasamentelor de muncă, de exemplu, perioadele academice petrecute în străinătate.

În anul 2002, Forumul European asupra transparenţei calificărilor în formarea profesională a fost înlocuit de un grup tehnic de lucru, al cărui mandat – urmând o cerinţă exprimată în Declaraţia de la Copenhaga – a fost următorul:"creşterea transparenţei în educaţia şi formarea profesională prin implementarea şi raţionalizarea instrumentelor şi reţelelor de informare şi integrarea într-un singur cadru a instrumentelor existente precum CV-ul European, Suplimentele la Certificatul Profesional şi la Diplomă, Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine şi documentul de Mobilitate Europass."

Pentru a face faţă acestei sarcini dificile, grupul de lucru a elaborat un model pentru acest cadru unic şi un prototip de website.

În anul 2003, ca urmare a consultării autorităţilor naţionale şi a partenerilor sociali, Comisia Europeană a pregătit o propunere de lege pentru o Decizie a Parlamentului şi Consiliului European referitoare la cadrul unic privind transparenţa calificărilor şi competenţelor (Europass), care a fost adoptată de către Parlamentul şi Consiliul European în decembrie 2004. Această decizie prevede, printre altele, crearea website-ului.

Apăsaţi aici pentru a citi textul deciziei Europass.

Februarie 2005: lansarea oficială a website-ului Europass în cadrul unei conferinţe in Luxemburg, ţara care deţinea atunci preşedinţia UE.

Decembrie 2011: se lansează o nouă versiune a website-ului Europass, cu o nouă identitate grafică. O navigare îmbunătăţită asigură accesul mai rapid la cele mai importante informaţii.

Decembrie 2012:

- se lansează un nou CV Europass (formular şi editor online). Modificările includ:

 • o interfaţă online mai uşor de utilizat, cu previzualizare directă a documentului final;
 • noi titluri: Website personal, Utilizator pe messenger; Certificate lingvistice;
 • tutoriale imbunătăţite pentru o mai bună structurare a informaţiilor: descrierea proiectelor, conferinţelor, publicaţiilor etc.;
 • o nouă identitate grafică pentru o mai bună lizibilitate a CV-ului Europass generat: un nou font, utilizarea culorilor, titluri simplificate etc.

- odată cu noul CV se lansează Paşaportul European al Competenţelor. Acesta este un dosar electronic menit să ajute studenţii, angajaţii sau persoanele în căutarea unui loc de muncă să-şi construiască un portofoliu modular pentru prezentarea competenţelor şi calificărilor dobîndite pe parcursul vieţii.

PEC-ul poate conţine mai multe documente (Paşaport Lingvistic, copii după diplome, certificate profesionale etc.). Când este ataşat unui CV Europass, Paşaportul European al Competenţelor consolidează CV-ul prezentănd dovezi ale competenţelor şi calificărilor listate.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.