You are here

Centre Naţionale Europass

În fiecare ţară din Uniunea Europeană şi Zona Economică Europeană, un Centru Naţional Europass coordonează toate activităţile legate de documentele Europass. Centrul reprezintă un prim punct de contact pentru orice persoană sau organizaţie interesate să folosească documentele Europass sau să afle mai multe despre Portofoliul Europass.

Funcţii principale:

  • coordonează administrarea documentelor Europass;
  • promovează Portofoliul Europass şi documentele acestuia;
  • se asigură că alte centre de informare şi îndrumare sunt bine informate referitor la Europass şi la documentele Europass;
  • se asigură că toate documentele Europass sunt disponibile şi în format tipărit;
  • acţionează ca partener naţional în reţeaua europeană a Centrelor Naţionale Europass.