You are here

Documente Europass

Cinci documente cu ajutorul cărora competenţele şi calificările dumneavoastră pot fi înţelese în mod clar şi cu uşurinţă în Europa.

Două documente disponibile gratuit:

Trei documente emise de autorităţile din domeniul educaţiei şi formării:

  • Mobilitate Europass înregistrează cunoştinţele şi competenţele dobândite într-o altă ţară europeană.
  • Suplimentul la certificatul profesional descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii certificatelor de studii şi formare. Acesta completează informaţiile din certificatul oficial, făcându-l mai uşor de înţeles, în special în străinătate.
  • Suplimentul la diplomă descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii diplomelor de studii superioare. Acesta completează informaţiile din diploma oficială, făcând-o mai uşor de înţeles, în special în străinătate.