You are here

Documente Europass

Cinci documente cu ajutorul cărora competenţele şi calificările dumneavoastră pot fi înţelese în mod clar şi cu uşurinţă în Europa.

Două documente disponibile gratuit:

  • Curriculum Vitae, care vă ajută să vă prezentaţi competenţele şi calificările într-un mod eficient şi clar. Vă puteţi crea propriul CV online, folosind instrucţiunile sau puteţi descărca modelul, exemplele şi instrucţiunile de completare.
  • Paşaportul lingvistic reprezintă un instrument de autoevaluare a competenţelor şi calificărilor lingvistice. Vă puteţi crea propriul Paşaportul lingvistic online, folosind instrucţiunile sau puteţi descărca modelul, exemplele şi instrucţiunile de completare.

Trei documente emise de autorităţile din domeniul educaţiei şi formării:

  • Mobilitate Europass înregistrează cunoştinţele şi competenţele dobândite într-o altă ţară europeană.
  • Suplimentul la certificatul profesional descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii certificatelor de studii şi formare. Acesta completează informaţiile din certificatul oficial, făcându-l mai uşor de înţeles, în special în străinătate.
  • Suplimentul la diplomă descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii diplomelor de studii superioare. Acesta completează informaţiile din diploma oficială, făcând-o mai uşor de înţeles, în special în străinătate.