You are here

Centre Naţionale de Referinţă

În fiecare ţară (Uniunea Europeană, Zona Economică Europeană şi foarte curând ţările candidate), un Centru Naţional de Referinţă oferă acces la informaţiile despre calificările profesionale. Toate Centrele Naţionale de Referinţă fac parte dintr-o reţea.

Funcţii principale:

  • servesc ca prim punct de contact pentru întrebările referitoare la calificările profesionale naţionale, certificate şi Suplimente la certificat;
  • oferă accesul la informaţiile relevante sau servesc ca punct de contact cu organismele naţionale care deţin informaţiile;
  • acţionează ca partener naţional în reţeaua europeană a Centrelor Naţionale de Referinţă.