You are here

Glosar

A | B | C | D | E | F | G | Î | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
 • incluziune socială

  Definiție: 

  Integrarea persoanelor – sau a grupurilor de persoane – în societate ca cetăţeni sau ca membri ai diverselor reţele sociale publice. Incluziunea socială are la bază incluziunea economică sau incluziunea pe piaţa muncii.

  Sursa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • îndrumare

  Definiție: 

  Orice activitate de orientare, consiliere sau supraveghere a unei persoane care învaţă de către un tutore competent şi cu experienţă. Tutorele spijină persoana care învaţă în procesul de învăţare (la şcoală, în centre de formare sau la locul de muncă).

  Comentariu: 

  îndrumarea acoperă diverse activităţi:

  • subiecte academice (pentru îmbunătăţirea rezultatelor educaţionale);
  • orientare profesională (pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la muncă);
  • dezvoltare personală (pentru a-i încuraja pe participanţi să facă alegeri înţelepte).
  Sursa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţământ deschis

  Definiție: 

  Învăţământ în care cel care învaţă are un grad de flexibilitate în ce priveşte alegerea subiectelor, locul, ritmul de studiu şi/sau metodele.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţământ obligatoriu

  Definiție: 

  Standardele legale şi durata minimă de şcolarizare obligatorie.

  Sursa: 
  ILO, 1998.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţământ post-obligatoriu

  Definiție: 

  Învăţământ urmat de un individ după învăţământul obligatoriu (standardele legale şi durata minimă de şcolarizare).

  Sursa: 
  adaptare după European Training Foundation, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţare

  Definiție: 

  Proces prin care un individ asimilează informaţii, idei şi valori şi dobândeşte astfel cunoştinţe teoretice şi practice, abilităţi şi competenţe.

  Comentariu: 

  învăţarea are loc prin învăţare personală, reconstrucţie şi interacţiune socială. Poate avea loc în contexte formale, non-formale sau informale.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învățare compensatoare

  Definiție: 

  Învățare care are scopul de a acoperi lacunele acumulate de către o persoană în procesul de educație sau formare, în special pentru a-i permite participarea în programe de formare.

  Sursa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţare electronică / e-learning

  Definiție: 

  Învăţare cu ajutorul tehnologiilor informației și ale comunicațiilor (TIC).

  Comentariu: 
  • învăţarea electronică nu se limitează la ’alfabetizarea digitală’ (dobândirea de competenţe TIC). Aceasta poate îngloba multiple formate şi o combinaţie de metode: utilizarea de aplicaţii software, internet, CD-ROM, învăţare online sau orice alt mediu electronic sau interactiv;
  • învăţarea electronică poate fi utilizată ca instrument în educaţia şi formarea la distanţă, dar şi ca support în învăţarea faţă-în faţă.
  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţare formală

  Definiție: 

  Învăţare care are loc într-un mediu organizat şi structurat (cum ar fi o instituţie de educaţie şi formare sau la locul de muncă) şi este concepută în mod expres ca activitate de învăţare (în ce priveşte obiectivele, timpul, resursele). Învăţarea formală este intenţionată din punctul de vedere al celui care învaţă. De obicei duce la obţinerea unei certificări.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţare în toate contextele

  Definiție: 

  Învăţare, atât formală, non-formală sau informală, care are loc în întregul spectru de activităţi din viaţa unei persoane (în context personal, social sau profesional) şi în orice etapă din viaţă.

  Comentariu: 

  învăţarea în toate contextele este o dimensiune a învăţării pe tot parcursul vieţii.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţare informală

  Definiție: 

  Learning resulting from daily activities related to work, family or leisure. It is not organised or structured in terms of objÎnvăţare care rezultă în urma activităţilor zilnice legate de muncă, familie sau timpul liber. Nu este organizată sau structurată în ce priveşte obiectivele, timpul acordat sau sprijnul acordat. Învăţarea informală este, în cele mai multe cazuri, neintenţionată din punctul de vedere al celui care învaţă.ectives, time or learning support. Informal learning is in most cases unintentional from the learner’s perspective.

  Comentariu: 
  • rezultatele învăţării informale pot fi validate;
  • învăţarea informală mai este numită şi învăţare experienţială sau incidentală.
  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţare la locul de muncă

  Definiție: 

  Dobândirea de cunoştinţe şi competenţe prin efectuarea unor activităţi – şi reflectare – într-un context profesional, fie la locul de muncă (de exemplu, în cazul formării prin alternanţă), fie într-o instituţie de formare profesională.

  Sursa: 
  Cedefop, 2011.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • învăţare non-formală

  Definiție: 

  Învăţare care are loc în cadrul unor activităţi planificate care nu sunt desemnate în mod explicit ca activităţi de învăţare (în ce priveşte rezultatele învăţării, timpul de învăţare sau sprijinul acordat). Învăţarea non-formală este intenţionată din punctul de vedere al celui care învaţă.

  Comentariu: 
  • rezultatele învăţării non-formale pot fi validate şi pot duce la certificare;
  • învăţarea non-formală este uneori descrisă ca învăţare semi-structurată.
  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţare pe tot parcursul vieţii

  Definiție: 

  Toate activităţile de învăţare desfăşurate pe parcursul vieţii, care au ca rezultat dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice, a abilităţilor, competenţelor şi calificărilor, în scop personal, social şi/sau profesional.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţare prin practică

  Definiție: 

  Învăţare dobândită prin practica repetată a unei activităţi, cu sau fără instruire prealabilă.

  sau

  Învăţare dobândită prin transformarea capacităţilor mentale prin confruntare cu realitatea, având ca rezultat noi cunoştinţe şi competenţe.

  Comentariu: 

  învăţarea prin practică se mai numeşte şi învăţare experienţială.

  Sursa: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • învăţare prin utilizare

  Definiție: 

  Învăţare dobândită prin utilizarea repetată a instrumentelor sau dispozitivelor, cu sau fără instruire prealabilă.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • itinerariu educaţional sau de formare

  Definiție: 

  Ansamblu de progame educaţionale sau de formare relaţionate oferite de şcoli, centre de formare, instituţii de învăţământ superior sau furnizori de formare profesională, care facilitează progresul persoanelor într-un sector de activitate sau între sectoare de activitate.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO