You are here

Glosar

A | B | C | D | E | F | G | Î | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
 • abandon şcolar

  Definiție: 

  Retragerea dintr-un program de educaţie sau formare înainte de finalizare.

  Comentariu: 
  • în limba engleză, termenul “dropout” desemnează atât procesul (“early school-leaving”), cât şi persoanele care nu finalizează un curs de formare (“early school-leavers”);
  • pe lângă persoanele care părăsesc şcoala prematur, termenul “abandon şcolar” poate include şi persoanele care au finalizat un curs de educaţie sau formare, dar nu au trecut examinarea finală.
  Sursa: 
  adaptare după Ohlsson, 1994.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • abilitate

  Definiție: 

  Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe teoretice şi practice pentru a îndeplini sarcini şi a rezolva probleme.

  Sursa: 
  Cedefop; Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • acces la educație și formare

  Definiție: 

  Condițiile, circumstanțele sau cerințele (cum ar fi calificările, nivelul de educație, competențele sau experiența de muncă) care determină admiterea și participarea în instituții sau programe educaționale.

  Sursa: 
  adaptare după Unesco, 1995.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO | SR-CYR
 • acreditarea unui furnizor de educație sau formare

  Definiție: 

  Un proces de asigurare a calitații prin care un furnizor de educație sau formare este recunoscut şi aprobat în mod oficial de către autorităţile legislative sau profesionale în urma unei evaluări conform unor standarde predefinite.

  Sursa: 
  adaptare după Canadian Information Centre for International Credentials.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • acreditarea unui program de educație sau formare

  Definiție: 

  Un proces de asigurare a calitații prin care un program de educație sau formare este recunoscut şi aprobat în mod oficial de către autorităţile legislative sau profesionale în urma unei evaluări conform unor standarde predefinite.

  Sursa: 
  adaptare după Canadian Information Centre for International Credentials.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO | SR-LAT | SR-CYR
 • adaptabilitate

  Definiție: 

  Capacitatea unei organizații sau a unei persoane de a se adapta unor noi tehnologii, unor noi condiții de pe piață și unor noi tipare de muncă.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • analiza nevoilor de formare

  Definiție: 

  Evaluarea sistematică a nevoilor prezente şi viitoare de competenţe în relaţie cu competenţele disponibile pentru a implementa o strategie de formare eficientă.

  Comentariu: 
  • analiza nevoilor de formare are la bază: (a) identificarea nevoilor de competenţe; (b) evaluarea competenţelor disponibile în rândul forţei de muncă, şi; (c) evaluarea lacunelor şi insuficienţelor în materie de competenţe;
  • analiza nevoilor de formare poate fi realizată la nivel individual, organizaţional, sectorial, naţional sau internaţional; aceasta se poate concentra pe aspecte cantitative sau calitative (cum ar fi nivelul sau tipul formării) şi ar trebui să asigure furnizarea unor activităţi de formare eficace şi eficiente din punct de vedere al costurilor.
  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • atractivitatea educației și formării profesionale

  Definiție: 

  Capacitatea educației și formării profesionale de a:

  • încuraja persoanele să aleagă în mod deliberat educația și formarea profesională;
  • oferi calificări de calitate care deschid perspective în carieră;
  • determina angajatorii să recruteze persoane care dețin certificate de competenţe profesionale.
  Comentariu: 

  atractivitatea educației și formării profesionale depinde de mai mulţi factori:

  • imaginea educaţiei şi formării profesionale și un statut egal cu celelalte parcursuri educaționale;
  • parcursuri educaționale flexibile care să permită mobilitatea între educația și formarea profesională și cea academică;
  • calitatea ofertei de educație și formare profesională;
  • implicarea părților interesate, inclusiv a partenerilor sociali, în educația și formarea profesională și în furnizarea de orientare și consultanță.
  Sursa: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • auditul competenţelor

  Definiție: 

  Analiză a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor persoanelor, inclusiv a aptitudinilor şi motivaţiilor acestora, pentru a defini un proiect profesional şi/sau pentru a planifica reorientarea profesională sau un proiect de formare.

  Comentariu: 

  auditul competenţelor îşi propune să ajute persoanele să:

  • îşi analizeze istoricul profesional;
  • îşi autoevalueze poziţia pe piaţa muncii;
  • se pregătească pentru validarea rezultatelor învăţării dobândite în context non-formal sau informal;
  • îşi planifice itinerariul în carieră.
  Sursa: 
  Cedefop, 2008, adaptare după Code du travail français, 2003.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO