You are here

Glosar

A | B | C | D | E | F | G | Î | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
 • educația și formarea continuă

  Definiție: 

  Educaţie şi formare care are loc după educaţia şi formarea iniţială – sau după intrarea pe piaţa muncii, cu scopul de a ajuta o persoană să:

  • îşi amelioreze sau actualizeze cunoştinţeţe şi/sau abilităţile;
  • dobîndească noi abilităţi pentru a avansa în carieră sau pentru conversie profesională;
  • îşi continue dezvoltarea personală sau profesională.
  Comentariu: 

  educația și formarea continuă face parte din învăţarea pe tot parcursul vieţii şi poate include orice tip de educaţie (generală, specializată sau profesională, formală sau non-formală etc.). Este crucială pentru capacitatea de angajare a unei persoane.

  Sursa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • educaţie pentru nevoi speciale

  Definiție: 

  Activitate educaţională şi sprijin desemnat să răspundă nevoilor speciale ale copiilor cu handicap sau ale celor care nu reuşesc la şcoală din motive recunoscute ca împiedicând progresul şcolar optim.

  Comentariu: 

  termenul ‘educaţie pentru nevoi speciale’ este acum preferat celui de ‘educaţie specială’. Acesta din urmă făcea referire în principal la educaţia copiilor cu handicap în şcoli sau instituţii speciale diferite de, şi în afara sistemului şcolar şi universitar obişnuit. În prezent, în multe ţări o mare parte a copiilor cu handicap sunt educaţi în instituţii din sistemul obişnuit.

  Sursa: 
  based on Unesco, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • educaţie şi formare iniţială

  Definiție: 

  Educaţie şi formare generală sau profesională desfăşurată în sistemul educaţional iniţial, de obicei înainte de a intra pe piaţa muncii.

  Comentariu: 
  • anumite programe de formare urmate după intrarea pe piaţa muncii pot fi considerate formare iniţială (cum ar fi recalificarea);
  • educaţia şi formarea iniţială poate avea loc la orice nivel în educaţia generală sau profesională (învăţământ la zi sau prin alternanţă) sau ucenicie.
  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • educaţie şi formare la distanţă

  Definiție: 

  Educaţie şi formare furnizată la distanţă prin diverse mijloace de comunicare: cărţi, radio, TV, telefon, corespondenţă, calculator sau video.

  Sursa: 
  adaptare după ILO, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • educaţie şi formare profesională (EFP)

  Definiție: 

  Educaţia şi formarea profesională are scopul de a echipa oamenii cu cunoştinţe teoretice şi practice, abilităţi şi/sau competenţe necesare în anumite ocupaţii sau, în sens mai larg, pe piaţa muncii.

  Sursa: 
  adaptare după European Training Foundation, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Europass

  Definiție: 

  Un portofoliu compus din cinci documente cu ajutorul cărora cetăţenii pot să îşi prezinte în mod adecvat competenţele şi calificările când candidează pentru un loc de muncă sau pentru o oportunitate de studiu în Europa.

  • CV-ul Europass şi Paşaportul Lingvistic sunt documente completate direct de către cetăţeni;
  • celelalte trei documente pot fi emise persoanelor care participă la o experienţă de mobilitate într-o altă ţară europeană (documentul de Mobilitate Europass) sau celor care parcurg un program formal de educaţie sau formare profesională (Suplimentul la certificatul profesional) sau un program de învăţământ superior (Suplimentul la diploma de licenţă).
  Comentariu: 

  documentele Europass promovează o apreciere adecvată a rezultatelor învăţării dobândite în context formal, non-formal sau informal.

  Sursa: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • evaluarea educaţiei şi formării

  Definiție: 

  O judecată privind valoarea unei intervenţii, program sau politică de formare, în conformitate cu anumite standarde şi criterii (cum ar fi relevanţa sau eficienţa).

  Sursa: 
  Cedefop, 2011.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • evaluarea rezultatelor învățării

  Definiție: 

  Proces de evaluare a cunoștințelor teoretice și practice, a competențelor și/sau abilităților unei persoane, pe baza unor criterii predefinite (așteptările privind rezultatele, măsurarea rezultatelor învățării). Evaluarea este de obicei urmată de certificare.

  Comentariu: 

  în literatura de specialitate, termenul „assessment” din limba engleză se referă în general la evaluarea unei persoane, iar termenul „evaluation” este utilizat mai frecvent cu referire la evaluarea metodelor sau furnizorilor de educație și formare.

  Sursa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO