You are here

Glosar

A | B | C | D | E | F | G | Î | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
 • parcurs educaţional sau de formare

  Definiție: 

  Ansamblul experienţelor de învăţare succesive urmate de o persoană pentru a dobândi cunoştinţe, abilităţi şi competenţe.

  Comentariu: 

  un parcurs de învăţare poate combina experienţe de învăţare formale şi non-formale.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • parteneri sociali

  Definiție: 

  Asociaţiile angajatorilor şi uniunile sindicale constituie două părţi ale dialogului social.

  Comentariu: 
  • conceptul de ‘partener social’ îşi are originea în Franţa şi în Germania şi a fost ulterior preluat în cercurile Uniunii Europene;
  • dialogul social tripartit implică şi autorităţi publice şi/sau reprezentanţi ai societăţii civile, ONG-uri, etc.
  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • perfecţionare

  Definiție: 

  Formare intensivă de scurtă durată oferită de obicei după educaţia şi formarea iniţială şi care are scopul de a suplimenta, ameliora sau actualiza cunoştinţele, abilităţile şi/sau competenţele dobândite în timpul formării anterioare.

  Comentariu: 

  Cedefop, 2004.

  Sursa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • permeabilitatea sistemelor de educaţie şi formare

  Definiție: 

  Capacitatea sistemelor de educaţie şi formare de a permite participanţilor:

  • accesul şi mobilitatea între parcursuri (programe, niveluri) şi sisteme diferite;
  • validarea rezultatelor învăţării obţinute într-un alt sistem sau în contexte non-formale/informale.
  Comentariu: 
  • permeabilitatea sistemelor poate fi crescută prin:
   • parcursuri bazate pe module şi prin definirea rezultatelor învăţării;
   • stabilirea unor cadre de calificări care crează legături între diverse calificări, îmbunătăţind înţelegerea calificărilor în cadrul unei ţări şi între ţări;
   • crearea sistemelor de credite;
  • permeabilitatea se caracterizează prin direcţie (verticală/orizontală), criterii de acces (individuale sau colective), admitere sau scutire, nivel de formalizare (la nivel instituţional sau sistemic).
  Sursa: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • persoană cu nivel scăzut de calificare

  Definiție: 

  Persoană al cărei nivel de educaţie este inferior unui standard predefinit.

  Comentariu: 
  • nivelul standard sub care o persoană este considerată ca având un nivel scăzut de calificare depinde, de exemplu, de nivelul general de educaţie dintr-o societate, sau de nivelul de calificare dintr-o ocupaţie;
  • nivelul real de calificare al unei persoane include rezultate ale învăţării non-formale dobândite prin (re)formare / perfecţionare continuă, experienţă de muncă sau dezvoltare personală;
  • în Uniunea Europeană, o persoană este considerată ca având un nivel scăzut de calificare când nivelul său de educaţie este sub nivelul învăţământului secundar superior, conform ISCED.
  Sursa: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • planificarea şi conceperea unui curs de formare

  Definiție: 

  Ansamblu de activităţi metodologice coerente utilizate în conceperea şi planificarea iniţiativelor şi programelor de formare, conform unor obiective definite.

  Comentariu: 

  planificarea şi conceperea unui program de formare include analiza cererii şi nevoilor de formare, proiectarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea, precum şi evaluarea impactului formării.

  Sursa: 
  adaptare după Le Préau, 2002.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • plasarea forţei de muncă

  Definiție: 

  Proces prin care persoanele sunt ajutate să gasească un loc de muncă corespunzător competenţelor deţinute.

  Comentariu: 
  • activităţile de plasare a forţei de muncă pot fi desfăşurate de către serviciile (publice sau private) pentru ocuparea forţei de muncă sau de către instituţii educaţionale;
  • activităţile de plasare a forţei de muncă includ asistenţă la completarea unui CV, pregătirea pentru interviu, auditul competenţelor, orientare şi consiliere;
  • în limba engleză, termenul „job placement” poate să desemneze şi un stagiu efectuat într-o întreprindere de către un elev sau un student pe durata studiilor.
  Sursa: 
  Cedefop, 2011.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • prapastie digitală / decalaj digital

  Definiție: 

  În cadrul populaţiilor, decalajul între cei care pot accesa şi utiliza tehnologiile informației și ale comunicațiilor (TIC) în mod efectiv, şi cei care nu pot.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • profesie reglementată

  Definiție: 

  Activitate profesională sau grup de activităţi profesionale pentru care accesul, exercitarea sau una dintre modalitățile de exercitare sunt condiționate, direct sau indirect, în temeiul unor prevederi legislative şi administrative, de posesia anumitor calificări profesionale.

  Sursa: 
  Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 2005.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • profesor

  Definiție: 

  Persoană care are rolul de a transmite cunoştinţe teoretice şi practice sau competenţe celor care învaţă într-o instituţie educaţională sau de formare.

  Comentariu: 

  un profesor poate îndeplini diverse sarcini, cum ar fi organizarea şi desfăşurarea programelor şi cursurilor de formare şi transmiterea de cunoştinţe, fie generice sau specifice, teoretice sau practice. Într-o instituţie de formare profesională, un profesor poate fi numit şi ‘formator’.

  Sursa: 
  Cedefop, 2004; AFPA 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • program de educaţie sau formare

  Definiție: 

  Ansamblul activităţilor, conţinutului şi/sau metodelor implementate pentru a atinge obiective educaţionale sau de formare (dobândind cunoştinţe, abilităţi sau competenţe), organizate în secvenţă logică pe o perioadă de timp definită.

  Comentariu: 

  termenul “program de educaţie sau formare” se referă la implementarea activităţălor de învăţare, iar termenul “curriculum” se referă la conceperea, organizarea şi planificarea acestor activităţi.

  Sursa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO