You are here

Glosar

A | B | C | D | E | F | G | Î | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
 • validarea rezultatelor învăţării

  Definiție: 

  Proces prin care un organism competent confirmă că rezultatele învăţării (cunoştinţe, abilităţi şi/sau competenţe) dobândite de către o persoană într-un context formal, non-formal sau informal au fost evaluate conform unor criterii predefinite şi că sunt în conformitate cu cerinţele unui standard de validare. Validarea duce de obicei la certificare.

  sau

  Proces prin care un organism autorizat confirmă că o persoană a dobândit rezultate ale învăţării evaluate conform unui standard relevant. Procesul de validare are patru faze distincte:

  • identificarea, prin dialog, a experienţelor specifice ale unei persoane;
  • documentarea experienţelor, pentru a le face vizibile;
  • evaluarea formală a acestor experienţe; şi
  • certificarea rezultatelor evaluării, ceea ce poate duce la o calificare parţială sau completă.
  Sursa: 
  Cedefop, 2008; Consiliul Uniunii Europene, 2012.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • valorizarea învăţării

  Definiție: 

  Proces de promovare a participării la învăţare şi a rezultatelor învăţării (formale sau non-formale), pentru a creşte nivelul de conştientizare a valorii intrinseci a învăţării şi pentru a recompensa activităţile de învăţare.

  Sursa: 
  Cedefop, 2001 in Comisia Europeană, 2001.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO