You are here

Aviz juridic - Politica lingvistică

Informaţiile de pe acest site se supun unei declaraţii de neasumare a responsabilităţii, unei declaraţii privind drepturile de autor şi regulilor legate de protecţia datelor personale.

Declaraţie de neasumare a responsabilităţii

Cedefop (Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale) administrează acest website pentru a facilita accesul public la informaţiile legate de iniţiativele sale şi de politicile Uniunii Europene în general. Scopul nostru este să menţinem informaţiile actualizate şi corecte. Dacă ne vor fi semnalate greşeli, vom încerca să le corectăm. Totuşi Cedefop nu îşi asumă responsabilitatea sau răspunderea în ceea ce priveşte informaţiile de pe acest site.

Aceste informaţii:

 • Sunt doar de natură generală şi nu se adresează împrejurărilor specifice unui individ sau unei entităţi;
 • Nu sunt în mod necesar cuprinzătoare, complete, exacte sau actualizate;
 • Sunt uneori legate de site-uri asupra cărora Cedefop nu are nici un control şi pentru care Cedefop nu îşi asumă nici o responsabilitate;
 • Nu reprezintă sfaturi profesionale sau juridice (dacă aveţi nevoie de astfel de sfaturi, e indicat să consultaţi întotdeauna profesionişti calificaţi).

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu se garantează că un document disponibil online reproduce exact un text adoptat oficial. Doar legislaţia Uniunii Europene publicată în ediţiile tipărite ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.

Scopul nostru este să minimalizăm întreruperile cauzate de erorile tehnice. Cu toate acestea e posibil ca unele date şi informaţii de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fişiere sau formate susceptibile de erori şi nu putem garanta că serviciul nostru nu va fi întrerupt sau altfel afectat de astfel de probleme. Cedefop nu îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la astfel de probleme, apărute ca rezultat al utilizării acestui site sau a altor site-uri externe pentru care oferim link-uri.

Această declaraţie nu intenţionează să limiteze răspunderea legală a Cedefop în ceea ce priveşte contravenţiile de orice natură, stabilite de legislaţia naţională, şi nici să excludă răspunderea legată de aspecte care nu pot fi excluse prin această legislaţie.

© Uniunea Europeană, 2002-2018

Reproducerea este autorizată, cu condiţia ca sursa (© Uniunea Europeană) şi adresa de internet (http://europass.cedefop.europa.eu) să fie indicate, exceptând cazul în care există alte precizări.

NB: Consiliul Europei şi Uniunea Europeană deţin împreună drepturile de autor asupra Paşaportului Lingvistic Europass. Reproducerea este autorizată în aceleaşi condiţii, cu obligaţia ca sursele (© Uniunea Europeană şi Consiliul Europei) şi adresele de internet (http://europass.cedefop.europa.eu şi http://www.coe.int/portfolio) să fie de asemenea indicate.

În cazul în care trebuie obţinută în prealabil o permisiune pentru reproducerea sau folosirea informaţiilor text sau multimedia (sunet, imagini, software etc.), o astfel de permisiune va anula permisiunea generală, sus menţionată, şi va indica clar restricţiile de folosinţă.

Protecţia datelor personale

Uniunea Europeană se angajează să respecte confidenţialitatea datelor personale.

Politica referitoare la "protecţia indivizilor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale de către instituţiile Comunităţii" se bazează pe Reglementarea (CE) N° 45/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2000.

Această politică generală acoperă familia website-urilor instituţionale ale Uniunii Europene, din cadrul domeniului europa.eu.

Deşi puteţi naviga prin majoritatea website-urilor fără să daţi nici o informaţie despre dumneavoastră, în unele cazuri informaţiile personale sunt necesare pentru a furniza serviciile electronice pe care le solicitaţi.

Website-urile care cer astfel de informaţii le tratează în conformitate cu politica descrisă în Reglementarea menţionată mai sus şi oferă informaţii despre folosirea datelor dumneavoastră în declaraţiile lor de confidenţialitate.

În această privinţă:

 • Pentru fiecare serviciu electronic specific, un controlor determină scopurile şi mijloacele prelucrării datelor personale şi asigură conformitatea serviciului electronic cu politica de confidenţialitate;
 • În cadrul fiecărei instituţii, un Funcţionar de la Protecţia Datelor se asigură că prevederile Reglementării sunt aplicate şi consiliază controlorii în îndeplinirea obligaţiilor acestora (vezi art. 24 al Reglementării);
 • Pentru toate Instituţiile, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor va acţiona ca autoritate de supervizare independentă (vezi art. 41 - 45 ale Reglementării)

Familia website-urilor Instituţiilor Uniunii Europene, în cadrul domeniului europa.eu, oferă link-uri către site-uri ale unor terţe părţi. Deoarece nu controlăm aceste site-uri, vă încurajăm să le consultaţi politicile referitoare la confidenţialitatea datelor.

Ce este un serviciu electronic?

Un serviciu electronic pe site-urile Europass este un serviciu sau resursă, disponibil pe Internet pentru a îmbunătăţi comunicarea între cetăţeni şi mediile de afaceri pe de o parte şi Instituţiile europene pe de altă parte.

Trei tipuri de servicii electronice sunt sau vor fi oferite de Europass:

 1. Servicii de informaţii care oferă cetăţenilor, mass-mediei, mediilor de afaceri, administraţiilor şi altor decidenţi accesul uşor şi eficient la informaţii, crescând astfel transparenţa şi îmbunătăţind înţelegerea politicilor şi activităţilor UE;
 2. Servicii de comunicare interactivă care permit un mai bun contact cu cetăţenii, mediile de afaceri, societatea civilă şi actorii sociali, astfel facilitând consultările politice şi mecanismele de feedback, pentru a contribui la modelarea politicilor, a activităţilor şi serviciilor UE;
 3. Servicii de tranzacţii care permit accesul la toate formele de tranzacţii cu UE, de ex. achiziţii guvernamentale, operaţii financiare, recrutare, înscriere la evenimente, achiziţie de documente etc.

Declaraţia de confidenţialitate a serviciului electronic Europass

1. Ce servicii electronice oferă website-ul Europass?

Paginile de "Creare online" a CV-ului şi Paşaportului Lingvistic Europass oferă vizitatorilor facilitatea de a-şi introduce datele şi de a primi în schimb un fişier care conţine aceste informaţii în format Europass.

CV-urile, Paşapoartele Lingvistice sau Paşapoartele Europene ale Competenţelor generate cu editorul online nu sunt păstrate pe serverele Europass. Totuşi, fişierele incluse in Paşaportul European al Competenţelor sunt păstrate timp de şapte zile pentru a oferi o copie de siguranţă (de exemplu, în cazul unei probleme de conexiune), iar apoi sunt şterse permanent şi ireversibil.

Dacă un vizitator apasă pe butonul "Salvaţi", este creat un fişier (de ex. CV-2559.doc) într-un director temporar pe serverul Europass. Imediat ce acest fişier este înaintat vizitatorului prin intermediul conexiunii curente HTTP sau este trimis la o adresă de email specificată de vizitator, acest fişier este şters de pe server permanent şi irevocabil.

Toată procesarea efectuată de serviciul electronic Europass respectă prevederile Reglementării (CE) 45/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.

2. Ce fel de informaţii personale culegem, în ce scop şi prin ce mijloace tehnice?

Nu este necesar ca vizitatorii să introducă niciun fel de date personale pentru a accesa site-ul Europass. Vizitatorii au opţiunea, numai dacă doresc acest lucru, să introducă informaţii personale şi non-personale în paginile de "Creare online". După introducerea datelor, vizitatorii au opţiunea de a primi un fişier în formatul Europass. Scopul introducerii datelor şi informaţiilor personale este de a permite vizitatorilor să genereze şi să descarce şi/sau trimită prin email documente în formatul specific Europass.

Informaţiile referitoare la adresă IP (Internet Protocol address), vârstă, sex, cunoştinţe lingvistice, anii de experienţă profesională, naţionalitate şi ţară de reşedinţă sunt colectate şi păstrate în scopuri statistice, asigurându-se anonimitatea lor. O asemenea utilizare statistică este în conformitate cu Reglementarea (CE) NR. 45/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.

Mesajele trimise de către utilizatorii Europass prin formularul nostru de contact sunt procesate prin Freshdesk, o platformă cloud pentru servicii pentru clienţi. Pentru mai multe informaţii, citiţi politica de confidenţialitate Freshdesk.

3. Cine are acces la informaţiile dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pentru o scurtă perioadă de timp de către serverele web Europass, fără să fie vizualizate sau prelucrate de nici o persoană fizică. Accesul la serverele Europass este restricţionat fiind permis doar operatorilor tehnici autorizaţi, care administrează şi menţin sistemul de operare, programele şi serviciile Europass. Contractele personalului tehnic Europass conţin condiţii specifice de asigurare a confidenţialităţii şi protecţiei datelor.

4. Cum vă protejăm informaţiile?

Datele schimbate în timpul sesiunilor Europass de "Creare online" sunt protejate de accesul neautorizat, ilegal, care poate apărea în tranzit, prin aplicarea codificării SSL (HTTPS).

NB: Codificarea email-urilor care conţin în ataşament CV-uri şi Paşapoarte Lingvistice completate este dificilă din punct de vedere tehnic. Aşadar, email-urile sunt trimise fără a fi codificate.

Există măsuri standard de securitate pentru site-ul care găzduieşte serverele Europass, acestea incluzând sistemele de operare şi programele software cele mai recente, actualizate, protecţie antivirus, firewall, control regulat al securităţii şi scanări de securitate a reţelei, politica de securitate IT, testarea vulnerabilităţii şi un sistem de detectare a intruziunilor.

5. Cum puteţi verifica, modifica sau şterge datele personale?

Aşa cum este menţionat mai sus, nici o dată personală nu este stocată permanent pe serverele Europass. Vizitatorii pot încărca CV-uri sau Paşapoarte Lingvistice completate, din calculatorul lor pe serverele Europass şi, apoi, pot verifica, modifica sau şterge orice informaţii conţinute în documentul Europass. Totuşi această procedură este de asemenea temporară şi se supune aceloraşi reguli de protecţie descrise mai sus (vezi de asemenea punctul 1).

6. Cât timp vă păstrăm datele?

Aşa cum este menţionat mai sus, nici o dată introdusă de vizitatori nu este stocată permanent pe serverele Europass.

7. Contact

Ca subiect al datelor, aveţi drepturi specifice. Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile sau aveţi întrebări sau reclamaţii, vă rugăm să contactaţi controlorul website-ului, accesând pagina "Opinia dumneavoastră" din meniul de sus al website-ului Europass.

Datele personale sunt colectate doar în măsura în care acestea sunt necesare răspunsului. În cazul în care controlorii website-ului Europass nu vă pot răspunde la întrebare, ei vor înainta email-ul unui alt serviciu. Veţi fi informat, prin email (dacă aţi specificat adresa), la ce serviciu v-a fost înaintat email-ul. Dacă aveţi întrebări despre prelucrarea email-ului dumneavoastră şi despre datele personale, asiguraţi-vă că le-aţi inclus în mesaj.

8. Cookie-urile

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

1. Ce se înțelege prin cookie-uri?

Un cookie este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

2. Cum se folosesc cookie-urile?

O parte din paginile noastre utilizează cookie-urile pentru a reţine:

 • preferinţele dumneavoastră de afişare, cum ar fi contrastul, culoarea sau dimensiunea caracterelor;
 • dacă aţi răspuns la un sondaj pop-up privind utilitatea conţinutului (pentru a nu fi întrebat din nou);
 • dacă aţi acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site.

De asemenea, unele materiale video găzduite de paginile noastre utilizează cookie-uri pentru a colecta statistici anonime privind modul în care aţi ajuns pe site şi materialele video pe care le-aţi vizualizat.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.

Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

  3. Folosim şi alte cookie-uri?

  O parte din paginile sau subsite-urile noastre pot folosi cookie-uri suplimentare sau diferite de cele descrise mai sus. În acest caz, veţi găsi detalii pe paginile specifice referitoare la cookie-uri. De asemenea, s-ar putea să vi se ceară acordul cu privire la stocarea lor.

  Utilizăm Google Analytics, un serviciu gratuit pentru analize web care colectează date anonime despre utilizatori (e.g. specificaţiile calculatorului, tipul şi versiunea browser-ului, ţara vizitatorului, etc.) pentru monitorizarea şi raportarea traficului pe website. Aflaţi mai multe despre politica de confidenţialitate Google.

  4. Cum puteţi controla cookie-urile?

  Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

  Politica lingvistică

  Portalul Europass este disponibil în limbile țărilor următoarele:

  • Uniunea Europeană (Statele membre, țările candidate și potențial candidate) sub rezerva acordului;
  • Asociația europeană a liberului schimb / Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția).