You are here

Statistici

Toate prelucrările făcute de serviciul electronic respectă prevederile Reglementării (EC) 45/2001 a Parlamentului European şi ale Consiliului din 18 decembrie 2000 referitoare la protecţia persoanelor atunci când li se prelucrează datele personale de către instituţiile şi organismele Comunităţii şi pe cele referitoare la mişcarea liberă a datelor.

Sursă: Cedefop

North Macedonia