Spojte sa s Europassom

Národné strediská Europass

V každej krajine (v Európskej únii, Európskom hospodárskom priestore) koordinuje aktivity súvisiace s dokumentmi Europass národné stredisko Europass.

Je miestom prvého kontaktu pre každú osobu alebo organizáciu, ktorá sa chce dozvedieť viac o Europasse a dokumentoch Europass, alebo sa zaujíma o ich použitie.

Čo je nové?

 • Post your Curriculum vitae to CVLibrary, the UK's leading independent job board

  By creating your Europass CV online, you can now post your Curriculum vitae to CVLibrary and apply to over 165,000 jobs throughout the UK.

 • Accessible CV editor for visually impaired goes live

  We are happy to announce the launch of the accessible CV editor for visually impaired.

  The editor has been developed in close cooperation with the Thessaloniki School for the Blind.

  CVs generated through the editor can also be imported for update.

  Go to the accessible editor

 • Europass CV editor optimised for smart phones

  You can now use the Europass online editor with your mobile telephone, and take advantage of all features provided: create a CV, language passport or cover letter, save the file or store it on your cloud storage space.