You are here

Národné strediská Europass

V každej krajine (v Európskej únii, Európskom hospodárskom priestore) koordinuje aktivity súvisiace s dokumentmi Europass národné stredisko Europass. Je miestom prvého kontaktu pre každú osobu alebo organizáciu, ktorá sa chce dozvedieť viac o Europasse a dokumentoch Europass, alebo sa zaujíma o ich použitie.

Hlavné úlohy:

  • koordinovať administráciu dokumentov Europass;
  • propagovať Europass a dokumenty Europass;
  • zabezpečiť, aby informačné a poradenské centrá boli dobre informované o Europasse a dokumentoch Europass;
  • zabezpečiť, aby všetky dokumenty Europass boli k dispozíci aj v tlačenej verzii;
  • pôsobiť ako národný partner v európskej sieti národných stredísk Europass.