You are here

Dokumenty Europass

Europass je súbor piatich doumentov:

Dva dokumenty sú voľne dostupné:

Tri dokumenty, ktoré vydávajú orgány vzdelávania a odbornej prípravy:

  • Europass – mobilita obsahuje záznam znalostí a schopností nadobudnutých v inej krajine Európy.
  • Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých držiteľmi certifikátov odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa už nachádzajú v príslušnom úradnom osvedčení a ktoré sú potom zrozumiteľnejšie, a to predovšetkým v zahraničí.
  • Dodatok k diplomu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých nositeľmi akademických titulov. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa vzťahujú na akademický titul, pričom tento titul je potom zrozumiteľnejší, a to predovšetkým v zahraničí.