You are here

Národné kontaktné miesta

V každej krajine (v Európskej únii, Európskom hospodárskom priestore a onedlho v kandidátskych krajinách) poskytuje prístup k informáciám o odborných kvalifikáciách národné kontaktné miesto pre odborné kvalifikácie. Všetky národné kontaktné miesta sú súčasťou siete.

Hlavné úlohy:

  • slúžiť ako miesto prvého kontaktu v otázkach, ktoré sa týkajú národných kvalifikácií, vysvedčení a dodatkov k vysvedčeniam;
  • poskytovať prístup k relevantným informáciám, resp. slúžiť ako sprostredkovateľ kontaktu s národnými orgánmi, ktoré majú potrebné informácie;
  • pôsobiť ako národný partner v európskej sieti národných kontaktných miest.