You are here

Jazykový pas - Príklady

Krajina/ Jazyk Na stiahnutie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Írsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Chorvátsko
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Madarsko
Severné Macedónsko
Malta
Holandsko
Nórsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Turecko
Spojené královstvo