You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • celoživotné vzdelávanie

  Definícia: 

  Všetky vzdelávacie činnosti uskutočnené počas života, ktorých výsledkom sú lepšie znalosti, know-how, zručnosti, kompetencie a/alebo kvalifikácie, z osobných, spoločenských a/alebo profesijných dôvodov.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • certifikácia výsledkov vzdelávania

  Definícia: 

  Proces vydávania certifikátu, diplomu, titulu, ktorý formálne potvrdzuje, že súbor výsledkov vzdelávania, ktoré jednotlivec dosiahol (znalosti, know-how, zručnosti a/alebo kompetencie) zhodnotil a potvrdil príslušný orgán podľa vopred určených noriem.

  Poznámka: 

  prostredníctvom certifikácie sa môžu potvrdiť výsledky vzdelávania dosiahnuté vo formálnom, neformálnom a informálnom vzdelávaní.

  Zdroj: 
  prevzaté z Cedefop, 2004.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • certifikačný orgán

  Definícia: 

  Orgán vydávajúci úradné doklady o kvalifikácií (certifikáty, vysvedčenia, diplomy), ktoré oficiálne potvrdzujú výsledky učenia (znalosti, zručnosti a/alebo kompetencie) po ukončení procesu hodnotenia a potvrdenia.

  Zdroj: 
  prevzaté z Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • certifikát/diplom/titul

  Definícia: 

  Úradný dokument vydaný certifikačným orgánom, ktorý potvrdzuje výsledky jednotlivca na základe hodnotenia a potvrdenia podľa vopred určených noriem.

  Zdroj: 
  prevzaté z Cedefop, 2004
  EN | FR | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | ES | EL | DE | RO