You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • formálne vzdelávanie

  Definícia: 

  Vzdelávanie, ktoré prebieha v organizovanom a štruktúrovanom prostredí (vo vzdelávacej inštitúcií, inštitúcii poskytujúcej odbornú prípravu alebo na pracovisku) a je výslovne označené ako vzdelávanie (pokiaľ ide o jeho ciele, čas a zdroje).Formálne vzdelávanie je z hľadiska jeho subjektov zámernou činnosťou. Spravidla vedie k potvrdeniu a certifikácií.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO