You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • hodnotenie výsledkov vzdelávania

  Definícia: 

  Proces hodnotenia vedomostí, know-how, zručností a/alebo spôsobilostí u jednotlivca podľa vopred definovaných kritérií (očakávania od vzdelávania, meranie výsledkov vzdelávania). Po hodnotení zvyčajne nasleduje potvrdenie a certifikácia.

  Poznámka: 

  v angličtine sa termínom “assessment“ označuje spravidla hodnotenie jednotlivcov, zatiaľ čo termín “evaluation“ sa vzťahuje skôr na hodnotenie metód alebo poskytovateľov odbornej prípravy.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO