You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • individuálny vzdelávací účet

  Definícia: 

  Systém verejných stimulov na podporu prístupu dospelých k vzdelávaniu – napríklad tých, ktorí ešte nemajú prospech z verejne financovaného vzdelávania alebo odbornej prípravy.

  Poznámka: 

  cieľom individuálnych vzdelávacích účtov je rozšíriť účasť v profesijnom a personálnom rozvoji prostredníctvom poskytovania finančnej alebo časovej podpory, ktorú môžu študenti využiť v inštitúcii podľa vlastného výberu.

  Zdroj: 
  Cedefop.
  EN | SK | DE | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | RO
 • informačné a komunikačné technológie (IKT)

  Definícia: 

  Technológie, ktoré umožňujú elektronicky zaznamenávať, uchovávať, vyhľadávať, spracovávať, prenášať a šíriť informácie.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • informálne učenie

  Definícia: 

  Učenie, ktoré je výsledkom každodenných činností súvisiacich s prácou, rodinou, alebo voľným časom. Nie je ani organizované ani štruktúrované (čo sa týka cieľov, času a podpory). Informálne učenie je z hľadiska toho, kto sa učí, zväčša nezámerné.

  Poznámka: 
  • výsledky informálneho učenia obvykle nevedú k certifikácií, ale môžu byť potvrdené a certifikované v rámci systémov uznávania predchádzajúceho učenia;
  • informálne učenie sa niekedy označuje aj ako učenie zo skúseností alebo náhodné učenie.
  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO