You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • jednotka (ECVET)

  Definícia: 

  Súbor znalostí, zručností a/alebo kompetencií, ktoré predstavujú časť kvalifikácie. Jednotka môže byť najmenšia časť kvalifikácie, ktorú možno hodnotiť, preniesť, potvrdiť a prípadne certifikovať. Jednotka môže prináležať ku konkrétnej kvalifikácií alebo môže byť spoločná pre viac kvalifikácií.

  Poznámka: 

  charakter jednotky (obsah, veľkosť, celkový počet jednotiek, z ktorých sa skladá kvalifikácia, atď.) vymedzuje príslušný orgán, ktorý zodpovedá za kvalifikáciu na príslušnom stupni. Vymedzenie a opis jednotky môže závisieť od kvalifikačného systému a postupov príslušného orgánu. Podľa systému ECVET sa však navrhuje, aby sa pre každú jednotku stanovil:

  • všobecný názov;
  • znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré jednotka obsahuje;
  • kritéria na hodnotenie zodpovedajúcich výsledkov vzdelávania.
  Zdroj: 
  European Commission, 2006c.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO