You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • maturitné vysvedčenie/výučný list

  Definícia: 

  Skúška, ktorá sa koná na konci vyššieho sekundárneho vzdelávania a ktorá slúži na potvrdenie a certifikáciu výsledkov vzdelávania žiakov po hodnotení.

  Poznámka: 
  • vysvedčenie o maturitnej skúške/výučný list neexistuje vo všetkých členských štátoch EÚ;
  • na národnej úrovni sa maturitné vysvedčenie/výučný list , ktoré nezaručujú automatický prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, nazývajú rôzne, a to napr.:

  Rakúsko

  • Reifeprüfungszeugnis / Reife- und Diplomprüfungszeugnis
  • Berufsreifeprüfungszeugnis

  Německo

  • Abitur
  • Fachabitur

  Írsko

  - Leaving certificates

  Francúzsko

  • Baccalauréat:
   • baccalauréat général (všeobecné vzdelanie)
   • baccalauréat technologique (všeobecné alebo technické vzdelanie)
   • baccalauréat professionnel (odborná príprava vedúca ku konkrétnemu vzdelaniu)

  Portugalsko

  • Diploma do ensino secundário (všeobecné vzdelanie)
  • Diploma de qualificação (všeobecné alebo vyššie vzdelanie / double certification)

  Spojené kráľovstvo

  • akademický stupeň
   • GCE A level (advanced general certificate of education)
   • GCE AS level (advanced subsidiary general certificate of education)
   • NQ advanced higher (national qualifications advanced higher level)
   • NQ higher (national qualifications higher level)
   • Scottish baccalaureate
   • Welsh baccalaureate
  • stupeň odbornej prípravy
   • GCE A levels in applied subjects (advanced general certificate of education in applied subjects)
   • GCE AS levels in applied subjects (advanced subsidiary general certificate of education in applied subjects)

   

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004; Ministère de l’éducation nationale.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • mentorstvo

  Definícia: 

  Poradenstvo a podpora, ktoré v rôznych formách poskytuje mladému človeku alebo nováčikovi (napr. niekomu, kto práve vstúpil do učiacej sa komunity či organizácie) skúsená osoba, ktorá plní rolu modelu, sprievodcu, inštruktora či dôverníka.

  Zdroj: 
  upravené podľa Boltona, 1980.
  EN | SK | DE | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | RO
 • mobilita

  Definícia: 

  Schopnosť jednotlivca pohybovať sa v novom pracovnom prostredí a prispôsobovať sa mu.

  Poznámka: 
  • mobilita môže byť geografická alebo funkčná (presun do novej funkcie v rámci podniku alebo do nového povolania);
  • mobilita umožňuje jednotlivcovi získavať nové zručnosti, a tak zvýšiť svoju zamestnateľnosť.
  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO