You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • náhradné vzdelávanie

  Definícia: 

  Vzdelávanie určené na doplnenie medzier vo vedomostiach, ktoré jednotlivec nahromadil počas vzdelávania alebo odbornej prípravy, najmä s cieľom umožniť mu zúčastniť sa na odbornej príprave.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | SK | DE | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | RO
 • neformálne vzdelávanie

  Definícia: 

  Vzdelávanie začlenené do plánovaných činností, ktoré nie sú explicitne označované ako vzdelávanie (z hľadiska cieľov, času a podpory vzdelávania). Neformálne vzdelávanie je z hľadiska toho, kto sa učí, zámerné.

  Poznámka: 
  • výsledky neformálneho vzdelávania sa môžu potvrdiť a viesť k certifikácii;
  • neformálne vzdelávanie je niekedy označované aj ako pološtruktúrované vzdelávanie.
  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • nové základné zručnosti

  Definícia: 

  Sú to zručnosti v oblastiach ako informačné a komunikačné technológie, cudzie jazyky, sociálne, organizačné a komunikačné zručnosti, technická kultúra a podnikavosť.

  Poznámka: 

  spolu so základnými zručnosťami tvoria nové základne zručnosti kľúčové kompetencie potrebné na rozvoj v súčasnej znalostnej spoločnosti.

  Zdroj: 
  Council of the European Union, 2000.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO