You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • regulovaná profesia

  Definícia: 

  Pracovná činnosť alebo súbor pracovných činností, ku ktorým prístup alebo ktorých uskutočňovanie (prípadne niektorých ich foriem) sú prostredníctvom zákonnej, regulačnej alebo správnej úpravy priamo alebo nepriamo podmienené získaním špecifickej kvalifikácie.

  Zdroj: 
  upravené podľa European Commission, 2002.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • rekvalifikácia

  Definícia: 

  Odborná príprava umožňujúca jednotlivcom získať nové zručnosti, ktoré im umožňujú prístup k novému zamestnaniu alebo k novým odborným činnostiam.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO