You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • transparentnosť kvalifikácií

  Definícia: 

  Stupeň viditeľnosti a čitateľnosti kvalifikácií, ich obsahu a hodnoty na (odvetvovom, regionálnom, národnom alebo medzinárodnom) pracovnom trhu a v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • tútorstvo

  Definícia: 

  Všetky činnosti, v rámci ktorých kompetentný profesionál poskytuje učiacim sa usmernenie, poradenstvo alebo dohľad. Tútor podporuje učiaceho sa po celú dobu vzdelávacieho procesu (v škole, v stredisku odbornej prípravy alebo na pracovisku).

  Poznámka: 

  tútorstvo sa vzťahuje na rôzne činnosti:

  • vyučovaci epredmety (s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania);
  • kariére (s cieľom uľahčiť prechod zo školy do práce);
  • osobný rozvoj (s cieľom podporovať učiacich sa v správnom rozhodovaní).
  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO