You are here

Európsky profesijný pas

Co je to?

Elektronické portfólio poskytuje ucelený obraz vašich zrucností a kvalifikácií.

Co je to?

Európskeho profesijný pas vám pomôže zdokumentovat vaše zrucnosti a kvalifikáciu na

  • nájdenie práce alebo školenia;
  • overenie vašich zrucností.

Ako to funguje?

Vytvorte váš Európsky profesijný pas on-line

Europass on-line editor umožnuje

  • vytvorit si ESP na zhromaždovanie dokumentov ako jazykový pas, dodatok týkajúci sa certifikátov, kópie dosiahnutých stupnov vo vzdelaní alebo certifikátov, potvrdenia o zamestnaní, atd;
  • pripojte EZP k Europass CV.

Aktualizujte váš Európsky znalostný pas (PDF+XML) on-line

Ak už máte Európsky profesijný pas, môžete ho vložit na aktualizáciu. Potom budete môct

  • odstránit alebo pridat dokumenty do EZP;
  • vytvorit Europass životopis a pripojit k nemu váš EZP.