You are here

​Čo je dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu?

Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu je dokumentom obsahujúcim opis vedomostí a schopností získaných v rámci odborného vzdelávania.

Poskytuje dodatočné informácie k informáciám uvedeným na oficiálnom vysvedčení/osvedčení a/alebo transkripte, ktoré majú napomôcť k jeho správnemu pochopeniu, hlavne zo strany zahraničných zamestnávateľov a inštitúcií.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.