You are here

Môžem sám/sama zhodnotiť úroveň Európskeho kvalifikačného rámca (EQF) svojich vysvedčení, osvedčení a diplomov?

Nie.

Uveďte úroveň EQF (1 až 8) iba v prípade, že sa uvádza aj na originálnom vysvedčení/osvedčení alebo diplome.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.