You are here

Musím vyplniť všetky oddiely (nadpisy) životopisu?

Nie.

Sústreďte sa na informácie, ktoré majú význam konkrétne pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate.Ak vypĺňate životopis prostredníctvom online editora, polia, ktoré necháte prázne sa vo finálnom dokumente nezobrazia.

1. Sústreďte sa na podstatu

 • Zamestnávatelia strávia vo všeobecnosti menej než minútu čítaním životopisu predtým, než ho zamietnu.
 • Ak sa uchádzate o voľnú pozíciu na základe ponuky, dbajte na to, aby ste presne dodržali požadovaný postup prihlásenia sa.
 • Buďte struční: dve strany formátu A4 bežne viac než postačujú, bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie či skúsenosti.
 • Máte málo pracovných skúseností? Opíšte najskôr svoje vzdelanie a prípravu; vyzdvihnite dobbrovoľné aktivity, úspechy a stáže.

2. Buďte jasní a struční

 • Používajte krátke vety. Vyhnite sa klišé a pátosu. Sústreďte sa na dôležité aspekty svojej prípravy a skúseností.
 • Uveďte konkrétne príklady. Preveďte svoje úspechy do čísiel a faktov.
 • Aktualizujte svoj životopis s nadobúdaním nových skúseností.

3. Vždy prispôsobte svoj životopis pozícii, o ktorú sa uchádzate

 • Zdôraznite svoje kvality s ohľadom na potreby zamestnávateľa a zamerajte sa na schopnosti, ktoré zodpovedajú danej pozícii.
 • Vysvetlite prerušenia štúdia alebo práce s uvedením relevantných schopností, ktoré ste počas prestávky mohli nadobudnúť.
 • Pred odoslaním životopisu zamestnávateľovi ešte raz skontrolujte, či zodpovedá požadovanému profilu.
 • Nepreceňujte umelo svoj životopis; je to ľahko odhaliteľné pri osobnom pohovore.

4. Pozor na prezentáciu životopisu

 • Predstavte svoje schopnosti a zručnosti jasne a logicky tak, aby boli zreteľné vaše pozitíva.
 • Vložte najprv najdôležitejšie informácie.
 • Dávajte pozor na pravopis a diakritiku.
 • Vytlačte svoj životopis na biely papier.
 • Udržujte odporúčané písmo a štruktúru.

5. Skontrolujte svoj životopis pred odovzdaním

 • Nezabudnite napísať motivačný list.
 • Opravte preklepy a skontrolujte, či je štruktúra jasná a logická.
 • Životopis dajte prečítať aj niekomu inému, aby ste sa uistili, že obsah je jasný a ľahko pochopiteľný.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.